top of page
MG_9062
MG_9066
MG_9074
DPhotoStudio_MG_6635
DPhotoStudio_MG_6688
DPhotoStudio_MG_6278
DPhotoStudio_MG_5313
DPhotoStudio_MG_5259
DPhotoStudio_MG_5250
DPhotoStudio_MG_5196
DPhotoCenter-03851
DPhotoStudio_MG_6656
DPhotoCenter-3792
DPhotoCenter-1648
DPhotoCenter-2627
DPhotoCenter-0642
DPhotoCenter-2-3
DPhotoCenter-0385
DPhotoCenter-77891
DPhotoCenter-8470
DPhotoCenter-32458
DPhotoCenter-8331
DPhotoCenter-7743
DPhotoCenter-7361

Helvetica Light is an easy to read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

ขนาด กว้าง 6เมตร ยาว 9เมตร สูง 3.5เมตร

- พื้นและผนังสตูดิโอด้านฉากหลังเป็นผนังโค้ง (cyclorama) สีขาว กว้าง 6 เมตร

- เพดานและผนังทุกด้านเป็นสีดำ (ยกเว้นด้านที่เป็นฉาก)

- สตูดิโอ 2 เหมาะสำหรับถ่ายภาพบุคคลพร้อมกันได้ตั้งแต่ 1-6 คน

- พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของสตูดิโอ 2 สามารถรองรับได้ประมาณ 15 คน

- มีบริการจัดไฟให้ตามความต้องการของลูกค้าหนึ่งแบบ และแนะนำการใช้งานอุปกรณ์

- ค่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ 800 บาท

- ถ้ามีคนเข้ามาใช้บริการสตูดิโอ 16-20 คน คิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท

- ถ้ามีคนเข้ามาใช้บริการสตูดิโอ 21 คนขึ้นไป คิดค่าบริการเพิ่ม 1000 บาท

 

***ห้องสตูดิโอไม่สามารถรองรับงานที่มีเสียงดัง เช่น เสียงเครื่องดนตรี

  • Facebook
bottom of page